Tlf. +45 6599 2195

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.7 av 5 stjerner på Trustpilot

Liguster Listrum

Jord til ligusterhekk:
Skap de beste forholdene for hekken

Kvaliteten på jorden du planter hekken i, har betydning for om din ligusterhekk vil trives hos deg.

Les vår guide og bli klokere på emnet.

Forberedelse av jorden før planting

Det er avgjørende å forberede jorden ordentlig før du begynner å plante din ligusterhekk. En veldrenert og næringsrik jord skaper optimale forhold rundt røttene, noe som bidrar til en sunnere og mer robust hekk.

Før du planter hekken, bør du sjekke den eksisterende jorden for å vurdere jordforholdene. Hvis du er usikker på hvordan du sjekker jordforholdene, kan du lese vår guide: Sjekk jordforholdene før planting.

En god jord for ligusterhekker er mørkebrun og smuldrende med en god blanding av sand, leire og humus, noe som er den vanligste hagejorden. Sand tillater vann og luft å passere gjennom jorden, mens leire og humus beholder fuktighet.

Den største trusselen mot en ny ligusterhekk er tung, våt jord, hard og leirete jord eller veldig sandholdig jord. En ligusterhekk trives best i en moldrik og fuktig jord. Det er derfor viktig å tilpasse jordforholdene slik at de passer til ligusterplantens behov.

Planterende af jord til ligusterhæk

Slik hjelper jordforbedring

Når du bruker jordforbedring under planting eller som dekke til din nye ferdighekk, setter du i gang jordens mikroorganismer. Dette resulterer i en forbedret evne til å holde på vann og næring, samt en generell forbedring av jordstrukturen. Jordforbedring skaper dermed et gunstig miljø for plantene, noe som fremmer sunn og robust vekst i hekken din.

Jordtyper:

01 Tung og våt jord

Hvis jorden din er veldig tung og våt, er den oksygenfattig. Dette gir lite oksygen til røttene, og hekken vil med tiden visne bort. Jorden din trenger både sand og humus for å bli luftigere. Vi anbefaler at du blander din eksisterende jord med jordforbedring. Dette vil gjøre jorden mer luftig og tilføre mer oksygen, og skaper bedre forhold for at ligusterhekken din skal trives.

02 Leirholdig jord

Er jorden din veldig leirholdig, kan det være utfordrende å få tilstrekkelig næring ned til røttene. Leirholdig jord har vanskelig for å slippe unna vannet, da det bare siver ned svært sakte. Ved å kombinere din eksisterende leirjord med jordforbedring, forbedrer du jordens drenering, noe som skaper optimale forhold for røttene.

03 Sandholdig jord

Hvis jorden din derimot er veldig sandholdig, er den veldig næringsfattig. Sandholdig jord er veldig tørr og holder dårlig på næringsstoffer. Jordforbedring kan tilføre den nødvendige fuktigheten og hjelpe jorden med å holde på vannet og næringsstoffene.

Vær ekstra oppmerksom hvis jorden din er leirholdig

Hvis jorden er ren leire, må du fjerne den helt der hvor ligusterhekken skal plantes. Grave en plantegrøft på 40 cm i dybden og 50 cm i bredden, og fyll den med hekkmuld eller annen god hagejord tilsatt jordforbedring. Bruk en pose jordforbedring (50 liter) for hver 4 meter hekk.

Hvis jorden din er veldig leirholdig, må du også huske å sjekke om det er en byggesål/traktose i undergrunnen. Dette skjer vanligvis på leirholdig jord. Det kommer av anleggsarbeid hvor tunge maskiner komprimerer jorden så mye at det blir vanskelig eller umulig for planter å vokse. Altfor ofte ser man hekker som er plantet oppå en byggesål, som har oppstått i forbindelse med trafikk på byggeplassen. En slik byggesål/traktose forsvinner aldri hvis den ikke behandles, og det er umulig å få planter til å trives i den. Du må derfor være veldig oppmerksom på dette.

Du kan finne ut om jorden din har byggesål ved å grave med en spade. Hvis undergrunnen plutselig, vanligvis i en dybde på 20-50 cm, blir ugjennomtrengelig, er det byggesål. Sjekk flere steder der du ønsker å plante hekken. Hvis det er byggesål, må jorden undergrunnen løsnes ned til en dybde på 1 meter. Hvis du bruker maskinhjelp til oppgaven, er det en liten jobb å løsne jorden. En gravemaskin med en grubbetann kan enkelt løse opp jorden. Hvis du ikke kan komme til med en maskin, kan en jordbor brukes. I så fall må du bore huller ned ca. hver 50 cm - boret må være minst 20 cm i diameter.

Planterende af jord til ligusterhæk

Du kan bruke jordforbedring på flere måter

Du kan dra nytte av fordelene med jordforbedring på forskjellige måter for å sikre optimal vekst og trivsel for ligusterhekken din. Du kan selvfølgelig bruke det under selve planting av ligusterhekken, men det er også nyttig å bruke det etterpå for å dekke jorden rundt ligusterhekken.

Ved planting

Når du bruker jordforbedring ved planting, gir du ligusterhekken din en veldig god start. Jorden rundt plantens røtter blir luftigere og kan samtidig holde bedre på vann og næringsstoffer, noe som fremmer veksten til plantene.

Topp med jordforbedring

I tillegg til å bruke jordforbedring under selve planting, kan du også bruke det til å dekke hekken. Hvert vår kan du med fordel spre et ca. 5 cm tykt lag jordforbedring rundt hekken. Dette bidrar til å skape bedre vekstforhold for ligusterhekken din, samtidig som det også hemmer ugressvekst. Over tid bidrar det til en sunn og frodig ligusterhek.

Champost jordforbedring

FAQ:
Jord til ligusterhekk

Hvorfor er jordkvaliteten viktig for en ligusterhekk?

Jordkvaliteten påvirker direkte trivselen til din ligusterhekk. En næringsrik og sunn jord sikrer optimale forhold for vekst.

Hvilken type jord er best for ligusterhekk?

En ligusterhekk trives best i en moldrik og fuktig jord. Den beste typen jord for en ligusterhekk er derfor en mørkebrun og smuldrende jord med en god sammensetning av sand, leire og humus. Sand sikrer at vann og luft kan bevege seg fritt, samtidig som leire og humus holder på fuktighet og gir næring.

Hvordan forbedrer jeg jorden for min ligusterhekk?

Hvis jorden din enten er veldig våt, leiret eller sandete, kan du tilsette jordforbedring eller hekkemuld til jorden før du planter hekken. Tilførsel av jordforbedring bidrar til å forbedre næringsinnholdet og strukturen i jorden.

Hva er jordforbedring?

Jordforbedring fra Champost er en organisk og salmonellafri blanding som forbedrer jordkvaliteten ved å gjøre jorden porøs og luftig. Den sikrer optimal tilførsel av oksygen og vann i jorden og forbedrer dermed vekstforholdene for ligusterhekker.

Hvordan hjelper jordforbedring min ligusterhekk?

Jordforbedring løser problemer som mangel på oksygen i tung jord, dårlig drenering i leiret jord, og manglende næring i sandete jord. Den skaper et gunstig miljø for røttene og fremmer sunn vekst i hekken din.

Når og hvordan bruker jeg jordforbedring?

Bruk jordforbedring ved planting for en næringsrik start. Du kan også topdresse hekken årlig med et lag på ca. 5 cm for å forbedre vekstvilkårene og hemme ugress. Dette vil bidra til en sunn og frodig ligusterhekk over tid.

Hva er best? Jordforbedring eller kompost?

Mange tror at de kan supplere hagejorden sin med kompost fra gjenvinningsstasjoner, men det anbefales IKKE. Kompost har ofte ingen deklarasjon, og man risikerer å skade røttene hvis de kommer i nærkontakt med det.

Jordforbedring er derfor absolutt best å bruke. Dette produktet er analysert, og du kan derfor være sikker på at det har riktig mengde næringsstoffer som sikrer sunn vekst.