Tlf. +45 6599 2195

Full Star Full Star Full Star Full Star Half Star 4.7 av 5 stjerner på Trustpilot

Fagus sylvatica purpurea

Flytting av bøkehekk

Å flytte en bøkehekk kan være nødvendig av flere årsaker. Uansett årsaken, er det avgjørende å være forsiktig rundt røttene og prøve å minimere stress på hekken. Dette vil bidra til å sikre en vellykket flytting og en sunn reetablering.

Les vår guide og lær hvordan du kan lykkes med å flytte din bøkehekk.

Kan man flytte en bøkehekk?

Det er mulig å flytte en bøkehekk hvis man ønsker å plante den et annet sted. For å sikre en vellykket flytting av bøkehekken, er det viktig å være oppmerksom på å bevare rotsystemet i hekken, slik at plantene raskt kan reetablere seg i sine nye omgivelser.

Vær oppmerksom på at flytting av en bøkehekk alltid vil medføre stress for hekken. Mengden stress avhenger av hvor lenge hekken har stått på sin nåværende plassering. Har bøkehekken stått på samme sted i mer enn 3-4 år, kan selve flyttingen være tvilsom.

For å minimere stress, bør du flytte din bøkehekk i dens hvileperiode. Det vil si i løpet av høsten eller våren.

Slik graver du opp bøkehekken

Å grave opp bøkehekken korrekt er viktig for å bevare hekkens rotsystem og sikre en vellykket flytting.

For å bevare hekkens røtter når du graver opp bøkehekken, er det avgjørende å være skånsom. Start med å markere en sirkel rundt hekken og bruk en spade til å løsne jorden forsiktig rundt røttene.

Stikk ned rundt planten ca. 20 cm fra basis. Dybden bør være minimum 30 cm, slik at du får med deg en god rotklump fra hekken. Dette er avgjørende for plantens overlevelse og en vellykket gjenetablering.

Når du løfter bøkehekken opp fra jorden, må du være forsiktig. Unngå å rykke kraftig i hekken, da dette kan forårsake skader på røttene og øke stressnivået for planten.

Tjek dine jordforhold

Tips!

Det er en god idé å vanne jorden rundt hekken godt før du begynner å grave opp bøkehekken. Dette gjør jorden mer medgjørlig, og reduserer risikoen for betydelige skader på rotsystemet. Hvis noen røtter er i veien, kan du forsiktig klippe i rotsystemet, men unngå å fjerne for mange røtter, da dette kan påvirke hekkens evne til å etablere seg på nytt.

Husk pasning og pleie etter flyttingen av bøkehekken

Etter at du har flyttet bøkehekken, er det viktig å være oppmerksom på vedlikehold og pleie for å gi hekken de beste forholdene for å trives på sin nye plassering.

Etter flyttingen bør du prioritere grundig vanning de påfølgende årene. Dette er spesielt viktig i den første vekstsesongen, hvor plantene arbeider med å etablere seg i sine nye omgivelser.

Vær oppmerksom på at det tar tid for en bøkehekk å etablere seg på nytt og vise tegn til ny vekst. Tiden det tar for din bøkehekk å vise tegn til ny vekst etter flyttingen kan variere. Hvis flyttingen utføres om våren, vil du relativt raskt kunne se tegn til ny løv eller skudd, siden plantene går inn i en periode med aktiv vekst på dette tidspunktet. Hvis flyttingen derimot utføres om høsten eller tidlig vinter, kan det ta lengre tid, siden hekken er i dvale og først gjenopptar veksten om våren.

Vand med drypslange

FAQ:
Flytting av bøkehekk

Kan man flytte en bøkehekk?

Ja, det er mulig å flytte en bøkehekk.

For å sikre en vellykket flytting, er det viktig å være oppmerksom på å bevare rotstrukturen i hekken, slik at plantene raskt kan etablere seg på sin nye plassering.

Når bør man flytte en bøkehekk?

Vi anbefaler å flytte bøkehekken i hvileperioden, enten om høsten eller våren. Dette reduserer stresset på planten og øker sjansene for vellykket etablering.

Hvordan graver jeg opp bøkehekken korrekt?

Når du graver opp bøkehekken, er det viktig å få med en god jordklump. En sunn rotklump er avgjørende for plantens overlevelse og vellykket etablering.

Stikk ned rundt planten ca. 20 cm fra basis i en dybde på minimum 30 cm. Når du løfter bøkehekken opp fra jorden, må du være forsiktig. Unngå å rykke hardt i hekken, da dette kan forårsake skader på røttene og øke stressnivået for planten.

Hvordan skal jeg vanne min bøkehekk etter flytting?

Etter flyttingen av bøkehekken er det viktig å prioritere grundig vanning de påfølgende årene. Dette er spesielt viktig i den første vekstsesongen, hvor plantene jobber med å etablere seg i sine nye omgivelser. Hold jorden jevnt fuktig, men unngå overvanning.

Når kan jeg forvente at min bøkehekk viser tegn til ny vekst etter flyttingen?

Tiden det tar før din bøkehekk viser tegn til ny vekst, kan variere. Hvis flyttingen er gjort om våren, kan du forvente relativt raskt tegn til ny løv eller skudd. På den annen side kan det ta lengre tid hvis flyttingen er gjort om høsten eller tidlig vinter, da hekken går i dvale og først gjenopptar veksten om våren.